UE // Anunț cu privire la achiziționarea de echipament foto (cameră foto+obiectiv)În perioada 15 februarie - 31 august 2021, Asociația Obștească ”Comunități Active pentru Democrație Participativă” (CADP) implementează proiectul ”Universitatea Populară a Cetățenilor Activi”, în cadrul Programului de Granturi Locale „Fii schimbarea: cetățeni implicați - comunități durabile!”, finanțat de Uniunea Europeană. 

Proiectul își propune să abiliteze cetățenii în vederea participării privind monitorizarea achizițiilor publice la nivel local și sporirea participării civice prin lansarea unui curs multimedia cu privire la monitorizarea achizițiilor locale, dar și prin organizarea unei serii de instruiri cu cetățenii activi din raioanele Șoldănești și Rezina. 

În cadrul acestui proiect, Asociația CADP lansează un anunț cu privire la achiziționarea de echipament foto (cameră foto, obiectiv). 

 

Cerințe pentru echipament: 

  • Aparat foto mirrorless FujiFilm X-T4 
  • Obiectiv foto FUJINON XF35mmF2 R WR

 

Criteriile  de selecție:

  • Conformitatea cu modelul și parametri tehnici solicitați de A.O. CADP
  • Prețul ofertei cu cota TVA ”0”.
  • Termenul de garanție și livrare

Dosarul de aplicare va include:

  1. Oferta comercială, care va include prețul în MDL, cu cota “0” TVA, caracteristicile echipamentului, termenul de livrare, termenul de garanție. Oferta comercială trebuie să fie valabilă timp de 20 zile din data termenului limită de depunere a ofertelor;
  2. Datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii şi numărul contului în MDL;
  3. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii / extras din registrul de stat al persoanelor juridice.

Aplicarea dosarelor:

  1. Dosarele de aplicare vor fi expediate în format electronic, la adresa de e-mail: comunitati.active@gmail.com cu mențiunea “Ofertă de preț pentru achiziționarea echipament foto”;
  2. Termenul limită de depunere a ofertelor este 17 mai 2021 (inclusiv). 

Vor fi contactați doar ofertanții preselectați!

 

AO Comunități Active pentru Democrație Participativă este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ”Universitatea Populară a Cetățenilor Activi” în raioanele Șoldănești și Rezina.  

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO ADR "Habitat".

Articol adaugat de: AO Comunități Active

telegram