Extinderea sistemului de canalizare din oraşul Teleneşti - extins

Titlu: Extinderea sistemului de canalizare din oraşul Teleneşti - extins
Numărul de identificare al acestei licitații este: FY21-CM-TEL (02)
Data Lansării: 26 martie 2021, orele 17:00 (GMT+2:00)
Data limită pentru primirea ofertei TERMEN EXTINS: 26 aprilie 2021, orele 10:00 (GMT+2:00)

Categoria: lucrări de construcție

Programul Comunitatea Mea, un program administrat de Consiliul pentru cercetări și schimburi internaționale (IREX) și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională invită contractori competenți și experimentați la extinderea sistemului de canalizare din orașul Teleneşti. Primăria Teleneşti  este beneficiarul acestui proiect.

Caietul de sarcini: Proiectul presupune extinderea sistemului de canalizare din oraşul Teleneşti cu 588 m de colector de diametrul de 160 mm, pe străzile Păcii și Constantin Stamati. Se vor utiliza țevi din PVC-U SN4, SDR 41, cămine de vizită din polietilenă (pentru adâncimi de până la 3 m) și din elemente de beton armat (pentru adâncimi de peste 3 m).

Perioada estimată pentru finalizarea lucrărilor este de maximum patru (4) luni. Informații tehnice detaliate, inclusiv specificații și desene sunt furnizate mai jos.

Valoare proiectului:  964,938 MDL  conform estimării proiectantului. Suma a fost calculată aplicând taxa pe valoarea adăugată (TVA) la cota zero (0%). În niciun caz, IREX nu va lua în considerare propunerile care sunt cu 5% peste valoarea estimată a proiectului.

Termenul de depunere al Ofertelor (timpul menționat este ora locală, Chișinău): 

  • Ofertanții interesați trebuie să se înregistreze până la orele 17:00, 14 aprilie 2021 prin completarea Formularului de Înregistrare și trimiterea acestuia DOAR la adresa tender.cm.md@irex.org TERMENUL LIMITĂ PRELUNGIT PENTRU ÎNREGISTRAREA LA LICITAȚIE ESTE 10:00, 23 APRILIE 2021.
  • IREX nu va organiza o vizită la amplasamentul lucrărilor de construcție la Teleneşti. Ofertanții interesați sunt însă încurajați să viziteze locația pe cont propriu, dacă se consideră necesar, și să inspecteze amplasamentul lucrării proiectului, așa cum este detaliat pe desene.
  • Dacă Ofertanții au întrebări sau clarificări, aceștia le pot trimite DOAR la adresa de email tender.cm.md@irex.org până la orele 17:00, 07 aprilie 2021, indicând numărul licitației în subiect. TERMENUL LIMITĂ PRELUNGIT PENTRU SOLICITĂRI DE CLARIFICARE ESTE 10:00, 20 APRILIE 2021.
  • IREX va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția ca această solicitare să fie primită DOAR la adresa de email tender.cm.md@irex.org până cel târziu la orele 17:00, 07 aprilie 2021. TERMENUL LIMITĂ PRELUNGIT PENTRU SOLICITĂRI DE CLARIFICARE ESTE 10:00, 20 APRILIE 2021.
  • Ofertele trebuie primite de către IREX cel târziu până la orele 10:00, 16 aprilie 2021. Ofertele primite după termenul limită, precum și Ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare. TERMENUL LIMITĂ PRELUNGIT PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR ESTE 10:00, 26 APRILIE 2021. Vă rugăm să consultați Buletinul de achiziții nr.1 pentru mai multe informații.

Depunerea ofertelor: Ofertele pot fi  doar în format electronic. Ofertele primite prin fax vor fi respinse. Ofertele financiare se fac în MDL (lei moldovenești). Informații detaliate privind depunerea ofertelor sunt prezentate în Caietul de Sarcini. Nu este admisă contestarea deciziei de atribuire a contractului.

  1. Documentele / propunerile de ofertă trimise electronic trebuie adresate DOAR la următoarea adresă de e-mail: tender.cm.md@irex.org nu mai târziu de termenul limită menționat mai sus. Dacă fișierele electronice au o mărime mai mare decât 25 MB, Ofertantul poate depune Oferta Tehnică și Financiară salvând fișierele pe una dintre platformele de partajare a fișierelor precum Google Drive, OneDrive, DropBox etc și trimitând un link DOAR la tender.cm.md@irex.org
  2. IMPORTANT: Pentru ofertele depuse în format electronic, pentru a asigura secretul ofertei financiare, vă rugăm să arhivați oferta financiară într-un fișier ZIP criptat cu parolă. NU TRIMITEȚI PAROLA împreună cu pachetul de documente, transmis electronic. Salvați parola într-un mod sigur și transmiteți-o într-un fișier zip separat. Parola va fi solicitată de IREX pentru ofertele tehnice calificate după ce evaluarea tehnică va fi finalizată și s-au efectuat înregistrările finale ale scorului tehnic. În cazul ofertelor financiare care nu au fost protejate prin parolă, IREX le va lua în considerare și va proteja secretul acestora, dar cel puțin 1 (una) persoană din IREX va putea accesa fișierul și acest lucru va fi considerat acceptabil de către ofertant.

Garanția bancară pentru ofertă: Ofertantul trebuie să furnizeze, ca parte a ofertei sale, o garanție bancară pentru ofertă în valoarea de 2% din valoare proiectului menționată mai sus, care constituie 19,299 MDL și va fi valabilă pentru cel puțin douăzeci și opt (28) de zile după expirarea perioadei de valabilitate a ofertei Ofertantului menționată în ITB 24.1 din Caietul de Sarcini. TERMENUL DE VALABILITATE A GARANTIEI BANCARE EXTINS – 23 iulie 2021, inclusiv.   Detalii sunt oferite în clauza ITB 25 din Caietul de Sarcini.

ATENȚIE: Beneficiar al garanției bancare este Asociaţia Obştească Reprezentanţa din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale "IREX".

Perioada de valabilitate a Ofertelor: Ofertele trebuie să fie valabile timp de 60 (șaizeci) de zile de la data limită de depunere a ofertelor specificată în clauza ITB 28.3 din Caietul de Sarcini. Perioada de valabilitate a Ofertelor extinsă -  25 iunie 2021, inclusiv. Detalii sunt oferite în Caietul de Sarcini.

Evaluarea ofertelor: IREX va lua în considerare combinația de scor tehnic și financiar în proporție de 50-50. Criteriile de evaluare și formulele detaliate sunt prezentate în Caietul de Sarcini.

Pentru mai multe informații cu privire la această licitație, vă rugăm să accesați: https://tender.md.irex.org/ro/info

Prin participarea la această licitație, Ofertantul este de acord și acceptă toate condițiile și regulile, enumerate în Documentele de licitație. Ofertanții suportă toate costurile asociate pregătirii și depunerii ofertelor și negocierii contractului. Programul Comunitatea Mea nu va fi în niciun caz responsabil pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul licitației. Participarea ofertanților la această licitație nu va genera nicio obligație pentru IREX față de niciun ofertant. Comunitatea Mea își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă care nu respectă cerințele documentelor de licitație sau de a anula întregul proces de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără să poarte răspundere față de vreun ofertant. Toate datele cu caracter personal sunt destinate utilizării interne a IREX, iar confidențialitatea este garantată.


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet