Achiziționarea a trei (3) unități de buldoexcavatoare pentru proiectele de dezvoltare comunitară din Ialoveni, Costești și Ursoaia.

Subiect: Achiziționarea a trei (3) unități de buldoexcavatoare pentru proiectele de dezvoltare comunitară din Ialoveni, Costești și Ursoaia.
Numărul cererii de Oferte: FY21-CM-EQP (01)
Data relansării: 18 martie 2021, 17:00 (ora locală din Chișinău)
Data limită pentru adresarea/primirea întrebărilor (EXTINSĂ): 30 martie 2021, 10:00 (ora locală din Chișinău)
Data limită pentru depunere a ofertelor (EXTINSĂ): 05 aprilie 2021, 10:00 (ora locală din Chișinău)

Scurtă descriere a Programului Comunitatea Mea (CM)

Programul Comunitatea Mea își propune să consolideze Administrația Publică Locală, pentru a deveni mai eficientă, mai transparentă și mai responsabilă față de cetățeni, și pentru a consolida capacitatea administrațiilor locale să răspundă nevoilor cetățenilor. Detaliile sunt disponibile la adresa: https://www.irex.org/project/comunitatea-mea-my-community

Scopul: Programul Comunitatea Mea (CM), administrat de Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale (IREX) și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), invită doritorii să depună ofertele pentru achiziționarea a trei (3) buldoexcavatoare în cadrul următoarelor Proiecte de Dezvoltare Comunitară a CM:

 • „Achiziționarea echipamentelor pentru îmbunătățirea accesului la sistemul de canalizare din orașul Ialoveni”
 • „Achiziționarea echipamentelor pentru dezvoltarea infrastructurii drumurilor locale din satul Ursoaia”
 • „Achiziționarea echipamentelor pentru dezvoltarea infrastructurii drumurilor locale din satul Costești”

Termenele limită:

 • Dacă Aplicanții au întrebări sau clarificări, pot trimite întrebări sau clarificări la tender.cm.md@irex.org  până la orele 17:00, 24 martie 2021 (ora locală din Chișinău). TERMENUL LIMITĂ PRELUNGIT PENTRU SOLICITĂRI DE CLARIFICARE ESTE 10:00, 30 MARTIE 2021.
 • IREX va publica răspunsurile sale pe pagina sa web, sub forma unui Buletin de achiziții incluzând o descriere a întrebărilor, dar fără a preciza sursa acestora, la data de 26 martie 2021. TERMENUL LIMITĂ PRELUNGIT ESTE 10:00, 31 MARTIE 2021.
 • Data limită pentru depunerea Cererii de Ofertă: 29 martie 2021, 10:00 (ora locală din Chișinău). Ofertele recepționate după 29 martie 2021, 10:00 (ora locală din Chișinău), vor fi considerate ca depuse cu întârziere și nu vor fi evaluate. TERMENUL LIMITĂ PRELUNGIT PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR ESTE 10:00, 05 APRILIE 2021. Vă rugăm să consultați Buletinul de achiziții nr.1 pentru mai multe informații.

Termenul estimativ de livrare a echipamentelor: Aprilie 2021 – Iulie 2021

Instrucțiuni:

 1. Pentru mai multe informații referitoare la Cererea de Ofertă FY21-CM-EQP (01), vă rugăm să consultați:
 • Instrucțiunea pentru Aplicanți din Cererea de Ofertă FY21-CM-EQP (01) RELANSATĂ pe 18 martie 2021;
 • Specificațiile Tehnice (TS) (Anexa I).
 1. Ofertele trebuie să conțină următoarele formulare ale Cererii de ofertă FY21-CM-EQP (01) :
 • Formularul de depunere a ofertei (Anexa II),
 • Formularul de Oferta Financiară (Anexa III),
 • Formularul de Ofertă Tehnică (Anexa IV),
 • Formularul privind Experiența și prestația anterioară (Anexa V) și,
 • toate celelalte documente necesare, astfel cum este menționat în punctul 9 „Conținutul Ofertei”, secțiunea Instrucțiuni pentru Aplicanți din RfP .

IMPORTANT! VĂ ATRAGEM ATENȚIA !!!

 1. Formularele Cererii de Ofertă în format editabil AU FOST ACTUALIZATE și pot fi găsite în partea de jos a paginii web aferente acestui RfP în secțiunea Documente disponibile pentru a fi descărcate.
 2. Perioada de valabilitate a ofertelor solicitată este de 90 (nouăzeci) de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor din RfP.
 3. Lista cu cele mai frecvente erori/omisiuni întâlnite la depunerea ofertelor pentru RfP FY21-CM-EQP (01) este disponibilă pe pagina web aferente acestui RfP, în partea de jos a paginii web, în secțiunea Documente disponibile pentru descărcare.
 1. Cerințe pentru depunerea ofertei:
 • Vă rugăm să scanați, să semnați și să trimiteți oferta Dvs. prin e-mail la adresa: tender.cm.md@irex.org
 • Linia de subiect al e-mailului trebuie să conțină: „Numărul cererii de ofertă: FY21-CM-EQP (01), Denumirea companiei Dvs.”
 1. Doar companiile înregistrate oficial în Republica Moldova sunt eligibile să depună oferte.
 1. Ofertele trebuie să fie scrise în una dintre următoarele limbi: engleză, română sau rusă.
 1. Toate prețurile indicate în oferta financiară trebuie să fie corecte, rezonabile, calculate în Dolari S.U.A. (USD) și trebuie să fie indicate la cota zero TVA (TVA 0%).
 1. Suma totală estimată pentru achiziționarea buldoexcavatoarelor în cadrul acestui RfP este de 59,800 USD/per unitate, dar în niciun caz, IREX nu va lua în considerare ofertele care sunt peste plafonul de 85,000 USD/per unitate.
 1. Odată ce oferta a fost depusă, prețurile sunt fixe și în nici un caz NU vor fi supuse unor majorări. Ofertele depuse care sunt subiectul ajustării prețurilor vor fi respinse.
 1. Prețul ofertei trebuie să corespundă în totalitate (în proporție de 100%) specificațiilor prevăzute în Anexa I (Specificații Tehnice) și trebuie să includă: garanția, schimbarea elementelor deteriorate, etc., (cu excepția TVA) precum și costurile de transportare și de asigurare a bunurilor/echipamentelor, suportate până la livrarea Bunurilor și a Serviciilor Conexe la destinația finală (către fiecare dintre locațiile de implementare ale proiectului) în țara IREX (Republica Moldova), Manuale de utilizare, instruirea utilizatorilor la locațiile de implementare ale proiectului. Ofertele parțiale și sau incomplete vor fi respinse ca fiind necorespunzătoare.

RfP-ul este emis în limbile engleză și română. În caz de neconcordanță între conținutul RfP și traducerea în limba română, sensul în limba engleză va prevala.

IREX Moldova nu întreprinde nici un fel de acțiuni ce ar discrimina vreun aplicant sau potențial aplicant, de exemplu, dar fără a se limita la, prin reținerea, impactul negativ sau prin negarea accesului echitabil la beneficii sau servicii, pe baza unui criteriu de discriminare. Criterii de discriminare includ: rasa, culoarea, religia, sexul, naționalitatea, dizabilitatea, vârsta, orientarea sexuală, informațiile genetice, starea civilă, starea parentală, apartenența politică sau statutul de veteran.

Mai multe informații cu privire la această achiziție pot fi găsite în partea de jos a paginii, în secțiunea Documente disponibilă pentru descărcare, accesând:   https://tender.md.irex.org/ro/static/info/id/37

Documente disponibile pentru descărcare:
Cerere de Oferta_FY21-CM-EQP (01)_ACTUALIZATĂ_TERMEN EXTINS
Relansare Formulare ale Cererii de Oferte FY21-CM-EQP (01)
Lista celor mai Frecvente Omisiuni/Erori FY21-CM-EQP (01)
Contract de Vânzare/Cumpărare FY21-CM-EQP (01)
Buletin de Achiziții FY21-CM-EQP (01)

 


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet