UE // Anunț pentru selectarea unei persoane pentru realizarea textelor pentru un curs online pe tema monitorizării achizițiilor publice la nivel local de către cetățeni 

Asociația Obștească ”Comunități Active pentru Democrație Participativă” (CADP) anunță un concurs pentru selectarea unei persoane pentru scrierea textelor pentru un curs despre monitorizarea achizițiilor publice la nivel local în cadrul proiectului ”Universitatea Populară a Cetățenilor Activi”, implementat în cadrul Programului de Granturi Locale „Fii schimbarea: cetățeni implicați - comunități durabile!”, finanțat de Uniunea Europeană. Descriere:

În cadrul proiectului ”Universitatea Populară a Cetățenilor Activi”, Asociația CADP va elabora, în lunile martie-mai 2021, un curs online pentru cetățeni cu privire la monitorizarea achizițiilor publice la nivel local. 

Cursul va include lecții video însoțite de text. 

Textele urmează să explice, într-un limbaj simplu și accesibil, diverse aspecte ale achizițiilor publice și transparenței procesului bugetar la nivel local. 

 

Estimativ, cursul va avea următoarea structură:

Tema 1. Achizițiile publice locale. Care este specificul achizițiilor publice? Care sunt categoriile și pragurile de achiziții? De ce este importantă monitorizarea achizițiilor publice locale?

Tema 2. Cum obținem informații despre achizițiile publice de valoare mică? Solicitare de informații, model de solicitare, și termenii obținerii informației.

Tema 3. Cum obținem informații despre achizițiile publice de valoare mare? Baze de date publice, cum navigăm, cum căutăm info?

Tema 4. Analiza datelor obținute. Identificarea conflictelor de interese, identificarea tehnicilor de evitare a tenderilor publice, divizarea achizițiilor etc.

Tema 5. Observații de teren. Alte analize indirecte. 

Tema 6. Elaborarea raportului de monitorizare.

Tema 7. Diseminarea informațiilor la nivel local.

Volumul fiecărui text se va încadra în următoarele limite:
- între  900-2100 cuvinte 

- în limba română. 

 

Cerințele față de ofertanți:

- Experiență și expertiză în realizarea unor materiale similare;

- Respectarea termenelor de realizare a materialelor solicitate.

- Expertiză în domeniul monitorizării achizițiilor publice

Procedura de aplicare

Ofertanții interesați trebuie să transmită dosarul de aplicare care va include următoarele:

  • Numele persoanei care va realiza materialele
  • Datele de contact
  • CV persoanei care va realiza materialele;
  • Articole sau alte texte care probează cunoștințele ofertantului/ofertantei în domeniul monitorizării achizițiilor publice;
  • Oferta financiară (suma brută) în lei.

 

Vă rugăm să ne expediați oferta financiară conform modelului prezentat mai jos:

 

Serviciu

Preț în lei (brut) per text

Preț total 

(brut)

Realizare a 8 texte

   Evaluarea dosarelor se va efectua conform următoarelor criterii:

- Experiența relevantă;

- Disponibilitatea de a realiza materialele în termenii indicați;

- Oferta financiară.

Termenul limită de prezentare a dosarului de aplicare este 22 martie 2021

Dosarele de aplicare vor fi expediate în format electronic la adresa de email: comunitati.active@gmail.com cu titlul ”Ofertă scriere texte”.

 

Vor fi contactați doar ofertanții preselectați!

 

AO Comunități Active pentru Democrație Participativă este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ”Universitatea Populară a Cetățenilor Activi” în raioanele Șoldănești și Rezina.  
Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO ADR "Habitat".

Articol adaugat de: AO Comunități Active

telegram