Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Cerere pentru depunerea scrisorii de intenție (servicii de consultanță)Nr: 03_IP/ din 11.03.2021

Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” - o asociație nonguvernamentală, necomercială și apolitică, intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de consultanță privind elaborarea proiectului și a documentației tehnice pentru elaborarea unui sistem informațional electronic de evidența și controlul circulației produselor medicale ca medicamente, dispozitive medicale (implantabile active, invazive și pentru diagnosticare în vitro), parafarmaceutice etc.,  în sistemul de sănătate publică al Republicii Moldova conform termenilor de referință

În acest context, invităm consultanții eligibile (persoane fizice sau juridice) pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor menționate mai sus. 
Consultanții interesați trebuie să furnizeze CV-ul cu informații care indică faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate (descrierea serviciilor similare, experiență în condiții similare, disponibilitatea și competențe adecvate în rândul personalului, etc.). 

Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare):
1. Experiență generală – 30 puncte 
- Consultant cu cel puțin trei ani de activitate pe piața din Republica Moldova (max. 10 puncte); 
- Consultant specializat în prestarea serviciilor de consultanță în elaborarea de soluții IT de sisteme complexe (max. 10 puncte); 
- Experiență demonstrată în domeniu solicitat, în special implementarea de soluții IT în domeniul sănătății. (max. 10 puncte).

2.  Experiență și competențe specifice – 50 puncte
- Experiență în elaborarea și implementarea a cel puțin un instrument software al unui sistem complex de gestionare a datelor implementat în Republica Moldova (max. 20 puncte);
- Experiență în configurarea soluțiilor IT în MCloud (max. 20 puncte);
- Experiență în elaborarea designului și arhitecturii bazelor de date pentru gestionare și control (max. 10 puncte).

3. Experiență profesională, abilități lingvistice - 20 puncte
- Cunoașterea avansată limbilor română, rusă și engleză;
- Capacitatea de elaborare și implementare a soluțiilor complexe, modulare de platformă pentru gestionarea datelor;
- Personal calificat.

Scrisorile de Intenții împreună cu CV-ul pot fi transmise prin poștă, e-mail sau aduse direct la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol)
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
E-mail: c.railean@initiativapozitiva.md

Pentru informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteți adresa:
Cearanovski Constantin
Tel.: +37368562663
E-mail: c.cearanovski@initiativapozitiva.md

Termenul limită - 19 martie 2021, ora 16:00.

Notă: În scrisoarea de intenție e necesar de indicat informația de contact pentru corespondența ulterioară (nume, adresa de e-mail, numărul de telefon al persoanei de contact).


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan