Cerere de ofertă pentru achiziţia produselor de cofetărie (pauză de cafea)Cerere de ofertă  pentru achiziţia produselor de cofetărie (pauză de cafea)

Serviciu solicitat: A.O. „Pas cu Pas regiunea Sud” solicită ofertă de preţuri  pentru procurarea produselor de cofetărie (pauză de cafea) pentru activitățile derulate, pe parcursul anului 2021.

 

 

Nr.  02/2021                                                                                             Din 02.02.2021                                          

 

 

Stimaţi Domni, Asociația Obştească „Pas cu Pas regiunea Sud" identifică un agent comercial pentru achiziţia produselor pauza de cafea pentru anul 2021 după cum urmează:  

Oferta va include preţuri pentru următoarele categorii:

Lot 1

Nr.

d/o

Produse solicitate

Cantitatea

buc

1.

Ceai Grenfield -25 pachițele

1 buc

2.

Cafea Iacobs (solubilă)25 pachițele

1 buc

3.

Apă minerală OM - 0,5 l

1 buc

4.

Suc  fructe Tetra pac Naturalis – 1 litru

1 cutie

5.

Biscuiți Nefis ciocopetit

1 kg

6.

Biscuiţi Porumbița

1 kg

7.

Bomboane Bariton

1 kg

8.

Croasant

1 buc

9.

Bomboane  Iarce

1 kg

10.

Chec

1 kg

11.

Napolitane Artek

                         1 buc

12.

Zahar Domnița

1 kg

13.

Pahare de unica folosita (hirtie)

1 buc

14.

Farfurii de unica folosinţă

1 buc

15.

Biscuit Cappucino  Love

1 buc

16.

Suc fructe Tetra pac Naturalis 200 gr

1 buc

 

  1. Modul de prezentare a ofertelor:

1.1 Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preţ care va include toate produsele din Lot. Oferta dumneavoastră, din Lotul 1 va fi adresată și trimisă la adresa:  Cahul, str.  C. Negruzzi 46 e-mail:  pas_cu_pas@mail.ru.

Tel./Fax: 0299- 84-2-83 ;068318830

1.2 Ofertele pot fi depuse la adresa indicată mai sus, în plic sigilat. Pe plic va fi scris clar numele și adresa ofertantului, numărul procurării precum și mențiunea: “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE SESIUNEA DE EVALUARE”. La fel, ofertele pot fi transmise prin poșta sau curier. Se acceptă transmiterea ofertelor prin:

  • Fax – oferta trebuie să fie semnată și aplicată ștampila, iar pe prima pagina va fi indicat numele ofertantului.
  • e-mail – varianta scanata a ofertei de prețuri cu semnătura și ștampila.
  • prin poştă, prin fax, pe cale electronică, prin telefon sau prin combinarea acestor mijloace.

1.3 Data limită pentru primirea ofertelor de către  A.O. „ Pas cu Pas regiunea Sud “  este  16.02. 2021, ora 10.00, ora locală, la adresa menţionată mai sus. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de A.O. “Pas cu Pas regiunea Sud” până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Ofertele de preţuri (plicurile) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie. Ofertele primite după termenul limită vor fi returnate ofertanţilor în plicul nedeschis.

  1. Preţurile:

2.1 Preţurile vor fi indicate în lei moldoveneşti.  Prețul va fi indicat cu TVA COTA ZERO (TVA 0%).

2.2 Preţurile nu vor include accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale şi impozitate la cota zero a TVA în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiilor câştigătoare la semnarea contractului.

  1. Valabilitatea ofertei:

3.1 Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 10 zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la punctul 1.4.

  1. Evaluarea ofertelor:

4.1 Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice şi care vor fi însoţite de documentaţia solicitată, vor fi evaluate prin compararea sumei totale pentru Lot 1 evaluate în baza prețului pentru o unitate de produs.

  1. Atribuirea contractului:

5.1 A.O. "Pas cu Pas regiunea Sud" va atribui contractul ofertantului a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie.

Contractul va fi încheiat în lei moldoveneşti, între furnizor şi A.O. "Pas cu Pas regiunea Sud".

5.2 Plataplata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldoveneşti în conformitate cu prevederile contractuale.

Notă: Oferta financiară va fi prezentată doar în lei moldoveneşti (MDL). Semnarea şi ştampilarea acesteia este obligatorie. În caz contrar, oferta va fi considerată nevalabilă.

Informații  suplimentare  pot  fi obținute de la:

Ciobanu Svetlana, director de proiect

GSM:068318830

e-mail  pas_cu_pas@mail.ru

Articol adaugat de: Svetlana Ciobanu