UE// Invitație publică de participare la concursul de oferte 

                  

 logo UE GIZ

                       Asociația Obștească (AO),,PLAI’’  este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul       ,,Eficientizarea energetică a grădinițelor din satele Corpaci și Viișoara,raionul Edineț “ în satele Corpaci și Viișoara, raionul Edineț, Regiunea Nord.

 •         Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

  Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.

  #ÎmpreunăMaiPuternici #EU4Moldova, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #DezvoltareRegionala,@GIZMoldova @procore.md

         Pentru realizarea proiectului  ,,Eficientizarea energetică a grădinițelor din satele Corpaci și Viișoara, raionul Edineț”cu  success  AO„PLAI din satul Viișoara, r-nul Edineț  invită agenții economici specializați să prezinte oferte pentru participare în concursul de atribuire a contractului pentru următoarele lucrări: „Lucrări de construcții și montare a două Centrale  electrice fotovoltaice în s.Viișoara și s.Corpaci, r-nul Edineț”.

       Cererea de Oferte este deschisă tuturor entităților eligibile, care sunt interesate să participe.

       Ofertele persoanelor juridice înregistrate în Republica Moldova se depun în plic sigilat până la data de 09 februarie 2021, ora 1700, ora locală a RM, la sediul AO „PLAI ”  s.Viișoara, r-nul Edineț, în incinta Primăriei Viișoara.

       Condiții de participare la concurs: Participanții la concurs vor prezenta în două plicuri separate oferta tehnică și cea financiară.Oferta financiară va fi deschisă doar în cazul în care ofertantul promovează evaluarea tehnică a ofertei.

  Oferta tehnică va cuprinde următoarele documente:

  1. Scrisoare însoțitoare cu date despre participant (termenul de executare, termenul de garanție, adresa juridică, date de contact, rechizite bancare), cu semnătură și ștampilă umedă;
  2. Certificat de înregistrare a companiei;
  3. Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice cu o vechime de cel puțin o lună de zile;
  4. Lista de lucrări similare și valoarea acestora executate pe perioada ultimilor 3 ani de zile;
  5. Dovada experienței similare va fi demonstrată prin contracte de antrepriză, procese verbale la executarea și/sau finalizarea lucrărilor;
  6. Lista personalului ce urmează să fie implicat la executarea lucrărilor. Ofertantul va prezenta obligatoriu o copie a certificatului de atestare tehnico-profesională a unui diriginte de șantier, partea electrică și a unui electric autorizat, cu categoria minimă II de autorizare;
  7. Lista echipamentului tehnic din dotare necesar executării lucrării sau după caz a contractelor de chirie a utilajului;
  8. Perioada de garanție a lucrărilor.

  Oferta financiară va fi prezentată sub formă de deviz de cheltuieli utilizând metoda de recurs:

  1. Forma nr. 3;
  2. Forma nr. 5;
  3. Forma nr. 7 .

  Criterii de selectare:

  • Persoană juridică, înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova;
  • Experiență de lucru similară demonstrată în domeniu;
  • Personal tehnico- profesional atestat;
  • Dotarea cu echipament tehnic a ofertantului;
  • Condiții și termenii de garanție;
  • Oferta financiară cea mai mică.

  Aplicarea dosarelor:

  Ofertele vor fi depuse în plic sigilat cu mențiunea  „Lucrări de construcții și montare a două Centrale  electrice fotovoltaice în s.Viișoara și s.Corpaci, r-nul Edineț”.

  Oferta - în original, în MDL, la cota „zero” TVA;

  Termenul limită: pînă la data de 09 februarie 2021, ora 1700, ora locală a RM, la sediul AO „PLAI”, s.Viișoara, r-nul Edineț, sediul Primăriei Viișoara.

  Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor, la prezentarea unei scrisori de delegare semnate de conducătorul operatorului economic.

  Condiții contractuale:

  • Modul de execuție: conform dispozițiilor caietelor de sarcini;
  • Termen de execuție: din data semnării contractului până la 01.07.2021;
  • Mod de plată: în 3 tranșe, tranșa finală fiind procesată timp de 30 zile de la recepționarea lucrărilor, însoțite de factură fiscală și procesul-verbal de recepție a lucrărilor;
  • Condiții de participare: la concurs pot participa persoane juridice care dispun de licență în domeniul respectiv, experiență, tehnică, utilaj, personal specializat.

  Caietele de sarcini sunt disponibile pentru descărcare aici :

  1.https://docs.google.com/document/d/1qvA7A_glYcEtrCaWbcDBqWoazifBagZv/edit  

  2.https://docs.google.com/document/d/1Rd218qBtlc4062sMGrMwVkuCsMq1qSZ1/edit?rtpof=true 

  sau le puteți obține de la adresa de e-mail -  galvasilestroiescu@gmail.com

  Pentru informații suplimentare , puteți contacta persoanele responsabile : 

  procore logo logo
 •  logo Casmed

Articol adaugat de: A.O. Plai