Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea unui mărunțitor de resturi vegetaleAnunț de lansare a Concursului ofertelor de preț privind achiziționarea

unui mărunțitor de resturi vegetale (tăvălug fărămițător cu cuțite) KR-6- 560P

GȚ „Cuschevici Eduard” anunță concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru procurarea unui unui mărunțitor de resturi vegetale ( tăvălug fărămințător cucuțite) KR-6-560 P

Achiziția se realizează în cadrul proiectului   „Dotarea fermierilor cu tehnică pentru măcinarea reziduurilor după floarea-soarelui, porumb”  cofinanțat de către  Grupul de Acțiune Locală „Movila Măgura”  în cadrul proiectului „GAL „Movila Măgura” pentru o dezvoltre rurală continua – ediția 2020”

Pentru realizarea acestui proiect GȚ „Cuschevici Eduard” anunță licitație deschisă de selectare a unui furnizor ce va comercializa Mărunțitor de resturi vegetale (tăvălug fărămițător cu cuțite) KR-6- 560P.

Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în comercializarea utilajului agricol , să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:

Nr.

Denumire produs

Parametrii tehnici

Cantitatea

1

Mărunțitor de resturi vegetale (tăvălug fărămițător cu cuțite) KR-6- 560P

Destinat pentru tocarea si distribuirea uniforma in câmp a resturilor vegetale, porumb, floarea soarerului, rapita etc.

-        Latimea de lucru cuprinsa 6 m

-        Diametrul tăvălugului – 560 mm.

-        Puterea de agregare tractor 80-90 c.p

1

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informații:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
  2. Detalii despre produs/servicii oferite;
  3. Oferta financiară, care va include prețul. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către GAL;
  4. Termenii de livrare a produsului.

Notă: În cadrul realizării proiectului o parte din fonduri este scutită de achitarea TVA, fapt pentru care se va livra o scrisoare confirmativă de la finanțatorii proiectului.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa cuschevici.c@mail.ru    sau direct la sediul GȚ „Cuschevici Eduard” (s.Măgureanca prim. Scumpia , r.Fălești, Republica Moldova)  până la data de 21.01.2021.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 067566207  sau la adresa de e-mail: cuschevici.c@mail.ru

În perioada 2020-2021, Grupul de Acțiune Locală „Movila Măgura” este susținut din sursele Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020, care este implementat cu suportul Uniunii Europene și Polish Aid, în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

Articol adaugat de: Lilia Golovatic