Concurs extins privind selectarea unei companii/organizații care va efectua un sondaj de opinie privind fenomenul hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic

Distribuie prietenilor:Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunță extinderea competiției deschise în vederea selectării unei companii/organizații pentru a efectua un sondaj național de opinie cu privire la prevalența fenomenului hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ superior și profesional tehnic. Cercetarea va fi efectuată în cadrul proiectului „Advocacy pentru o protecție mai bună împotriva discriminării”. Proiectul este realizat de Fundația Est-Europeană, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia. Scopul general al proiectului constă în consolidarea mecanismelor anti-discriminare din Moldova prin implicarea societății civile.

Obiectivul concursului:

De a selecta o companie/organizație care va efectua un studiu sociologic la nivel național, precum și va sistematiza datele colectate cu referire la prevalența fenomenului hărțuirii sexuale în sistemul de educație, percepțiile și atitudinile studenților și profesorilor cu referire la fenomenul hărțuirii sexuale.

Cercetarea va cuprinde două componente de bază:

COMPONENTA I

Sondaj național realizat în rândul studenților înrolați într-o instituție de învățământ superior sau profesional tehnic. Eșantionul urmează a fi reprezentativ pentru studenții din Republica Moldova, înregistrați în următoarele instituții de învățământ:

 • Universități
 • Școli profesionale
 • Colegii
 • Centre de excelență

Sondajul în rândul studenților va fi realizat în cadrul instituțiilor de învățământ[1]. Numărul de itemi incluși în chestionar va reieși din subiectele ce urmează a fi cercetate.

Chestionarul va cuprinde următoarele subiecte:

 • Percepții cu privire la fenomenul hărțuirii sexuale – cum definesc hărțuirea, situațiile/ comportamentele ce pot fi considerate hărțuire, când și în ce circumstanțe se poate întâmpla, cu cine se poate întâmpla, percepții generale despre prezența fenomenului în sistemul de educație, gravitatea acestuia, percepții legate de securitate, efectele asupra persoanei/ productivității acesteia etc.;
 • Atitudini cu privire la fenomenul hărțuirii sexuale, atitudini față de persoanele implicate (victime și agresori), predispoziții/potențiale acțiuni pe care le-ar întreprinde în cazul unui act de hărțuire, potențiale persoane/ instituții la care s-ar putea adresa;
 • Experiențe proprii sau a căror au fost martori în cazuri de hărțuire sexuală în instituția de educație, modalitățile de manifestare a hărțuirii, reacția de răspuns, apărare a drepturilor, măsurile întreprinse de instituție, măsurile de protecție de care au beneficiat în cadrul instituției;
 • Cunoștințe cu privire la modul de apărare și protecție împotriva hărțuirii sexuale, pași ce pot fi întreprinși în caz de hărțuire, cui se pot adresa etc.

Elemente de analiză în cadrul cercetării: gen, grup de vârstă, mediu de reședință, grupuri de venit, nivel de studii.

Compania selectată va oferi datele colectate, sistematizate în tabele Word, Excel. Totodată, la necesitate, CPD ar putea solicita date adiționale, cum ar fi corelații, analize cluster, pe care compania să le prezinte.

COMPONENTA II

Interviuri aprofundate cu profesori, angajați în instituțiile de învățământ superior (universități) sau profesional tehnic (școli profesionale, colegii și centre de excelență). Vor fi realizate 17-18 interviuri.

Subiecte de cercetare: percepții și atitudini privind fenomenul hărțuirii sexuale în sistemul de învățământ, cunoștințe privind politici/ măsuri anti-hărțuire, măsuri de protecție etc.

Compania selectată va sistematiza datele colectate în cadrul interviurilor și va elabora un raport-sinteză, care va include analiza și interpretarea acestor date.

Oferta financiară, obligatoriu, va cuprinde descrierea costurilor pentru:

 • Desfășurarea cercetării cantitative și sistematizarea datelor ȋn tabele (Excel, Word), eventual, prezentarea datelor adiționale solicitate de CPD;
 • Realizarea interviurilor aprofundate și elaborarea unui raport-sinteză, care va include interpretarea datelor.

Ofertele, în mod obligatoriu, vor fi datate, semnate și ștampilate. În caz contrar, acestea nu vor fi considerate eligibile. Oferta financiară va fi scanată și anexată la dosarul de aplicare (modelul se anexează)

Cercetarea urmează a fi realizată în perioada Decembrie 2020 – Ianuarie 2021.

Dosarul urmează a fi expediat la adresele de e-mail[email protected] și [email protected] și va conține:

 • Formularul de aplicare completat (Anexa 1);
 • 2 nume de contact  cu adresele, telefoanele și poștele electronice incluse;
 • Lista membrilor echipei și CV-urile acestora;
 • Oferta financiară – bugetul detaliat în lei Moldovenești (MDL), fără TVA (Anexa 2);
 • Declarația de integritate (Anexa 4).

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 24 noiembrie 2020.

Persoane de contact: Natalia Covrig, e-mail: [email protected]sau tel. 068807027

                                    Alina Andronache, e-mail: [email protected] sau tel. 069668931

Pentru mai multe detalii privind acest concurs, va rugăm să accesați Termenii de referință atașați AICI.  


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.