Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea tractorului cu puterea de 105 C.PGȚ ”Cebotari Eugenia”  în comun acord cu Grupul de Acțiune Locală (GAL) Valea Cuboltei lansează apel  tuturor companiilor sau organizațiilor specializate în comercializarea echipamentelor și utilajelor agricole, să expedieze oferte de preț în .

Grupul de Acțiune Locală (GAL) Valea Cuboltei este un parteneriat intersectorial care a fost creat în baza implementării abordării europene LEADER în anul 2019.

GAL Valea Cuboltei tinde să contribuie la dezvoltarea economică a localitățile: s.Dominteni, com. Petreni, s.Hăsnășenii Mari, s.Moara de Piatră, com.Cubolta, com.Hăsnășenii Noi, com. Pelinia, s.Sofia, s.Miciurin

Mai multe detalii despre activitatea GAL o puteți găsi pe pagina oficială de FB a GAL: @LAG.ValeaCuboltei

Pentru realizarea acestor proiecte GAL-ul anunță licitație deschisă de selectare a unui furnizor ce va comercializa tractorul de 105 C.P.

Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în comercializarea echipamentelor și utilajelor agricole, să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:

* puterea tractorului --- 105 C.P.

* debitul pompei ulei --- min 40 lit/min

* tracțiune --- 4WD

*greutăți - din față și din spate

*viteze   --   Fata – 16 trepte  / Spate -8 trepte

Dotări 

Compresor aer

Climatizare (Condiționer  și Sistem de incalzire obligatoriu)

Sistem de frinare pneumatic pentru tractare a remorcii.

Sistem de franare hidraulic  prevazut cu racire în ulei.

Oferta trebuie să fie semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa gal.valea.cuboltei@gmail.com  sau direct la sediul GAL Valea Cuboltei (s. Hăsnășenii Noi, r-l Drochia, Republica Moldova) până la data de 22.11.2020.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 069707564  sau la adresa de e-mail hanter_87@mail.ru.

 

În perioada 2020-2021, GAL-ul este susținut din sursele Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020, care este implementat cu suportul Uniunii Europene și Polish Aid, în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.

                                                                                     

Articol adaugat de: Еугения Кеботари