UE-GIZ // Invitație la concursul de oferte 

AO a Părinților  în  Sprijinul  Învățământului, or.Mărculești, r-on Florești, este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul ,,Reabilitarea sistemului de iluminare din Gimnaziul,,V.Alecsandri”- un pas spre  sănătatea  copiilor” în parteneriat cu Consiliul Raional Florești, Primăria Mărculești.

Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.

#ÎmpreunăMaiPuternici #EU4Moldova, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #MLPS, #DezvoltareRegionala

@GIZMoldova @procore.md @casmed.moldova

Prin prezenta, invităm agenții economici să depună oferte de preț conform caietului cu specificatii tehnice anexat.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

UE-GIZ// Invitație de participare

la concursul de oferte

Titlul proiectului:

Reabilitarea sistemului de iluminare din Gimnaziul,,V.Alecsandri”- un pas spre sănătatea copiilor.

Contract de grant: nr.13/2020

Data: 10 noiembrie 2020

Stimate Furnizor,

  1. Prin prezenta vă invităm să trimiteți oferta de preț pentru următoarele lucrări de antrepriză:

Informații despre specificările tehnice vedeți mai jos.

  1. Pentru a participa este necesar să trimiteți o ofertă pentru toate lucrările indicate mai jos. Ofertele vor fi evaluate din punct de vedere al criteriului preț-calitate-garanție și termeni de execuție.
  2. Ofertele de preț trebuie trimise prin email la următoarea adresă: scoalamarculesti@mail.ru,

ori prin depunerea ofertei la sediul Gimnaziul,,V.Alecsandri”,or.Mărculești, str.M.Eminescu, 64.

  1. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 16 noiembrie 2020, ora 16:00, ora Moldovei. Ofertele primite mai târziu nu vor fi admise spre evaluare.
  2. PREȚURI: Ofertele trebuie prezentate în MDL și trebuie să includă toate taxele aferente. Prețurile nu trebuie să includă Taxa pe Valoare Adăugată (TVA), așa cum toate bunurile procurate/ lucrări prestate în cadrul acestui proiect sunt achiziționate la cota TVA 0%.
  3. EVALUAREA OFERTELOR: Va avea loc pe data de 18.11.2020, ora 15.00. Ofertele ce vor primi calificativul de acceptabile din punct de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate din prisma criteriului preț-calitate-garanții și termeni oferiți.
  4. Furnizorul trebuie să fie înregistrat în Republica Moldova, să prezinte copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, copia autorizației în domeniul electroenergetic, să dispună de experiență în domeniu, să respecte toate instrucțiunile conform caietului de sarcini, precum și legislația Republicii Moldova.
  5. Se anexează Caietul de sarcini:

 

 
001001002003004005  

 

     

                                                                      

                                                                                                                    Mai multe informații pot fi obținute la:

Nagrineac Svetlana

Coordonator de proiect

Tel: +373 69461869,

Email: scoalamarculesti@mail.ru; marculestiscoala@gmail.com.   

Cu respect,                 Nagrineac Svetlana, coordonator proiect.

Articol adaugat de: Gimnaziu Vasile Alecsandri