UE-GIZ // Concurs de oferte comerciale pentru achiziționarea tehnicii de calcul pentru oficiuANUNŢ-INVITAŢIE

de participare la licitația de achiziţie prin metoda cererii și ofertelor de preţ pentru procurarea tehnicii de calcul pentru oficiu

 

Cumpărător:  Asociația Obștească “Centrul de Consultanță și Școlarizare în Agricultură Glodeni”

Cod fiscal: 1010620009078

Date de contact:  or. Glodeni, str. Suveranității 4,  bir. 3,  MD-4901, tel.06003639, 069582835

Cumpărătorul intenționează să achiziționeze următoarele produse:

Produsul, caracteristici

Cantitatea

Beneficiarul proiectului

Compiuter staționar

1 buc

AO CCȘA

Imprimantă multifuncțională

1 buc.

AO CCȘA

Proiector multimedia

1 buc.

AO CCȘA

Specificațiile tehnice adiționale, poat fi solicitate la adresa electronică: gal.stancileprutului@gmail.com, sau la adresa: or. Glodeni, str. Suveranității 4,  bir. 3.

 Resursele financiare sunt alocate în cadrul  Programului de granturi locale al UE este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, pus la dispoziție prin proiectul finanțat de UE „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH).

Participanţii la concurs vor prezenta ofertele (document în original cu ştampila umedă şi semnătura) ce vor conține următoarele informații:

  1. Date despre participant (adresa juridică, date de contact, rechizite bancare)
  2. Oferta - se prezintă în original, în MDL, cu TVA la cota 0, cu drept de deducere confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
  3. Certificatul de înregistrare a Participantului (copie);

Ofertele persoanelor juridice înregistrate în Republica Moldova se depun în plic sigelat până la data de 29 octombrie 2020, ora 14.00, ora locală a RM, la sediul AO „Centrul de Consultanță și Școlarizare în Agricultură Glodeni”, pe adresa str. Suveranității 4, biroul 3, or. Glodeni, MD 4901, sau prin E-mail la adresele: gal.stancileprutului@gmail.com, victorscripnic@mail.ru

Toate ofertele depuse în termen vor fi analizate în prezenţa grupului de lucru şi reprezentanților Participanţilor la concurs la orele 15.00 ora locală a RM, pe data de 29 octombrie 2020 în sala de ședințe a Primăriei Glodeni, et. 1 adresa str. Suveranității 4, or. Glodeni, MD 4901.

                                                                      Informaţii suplimentare: 076770407, 069582835

                                                                                    e-mail: gal.stancileprutului@gmail.com

                                          Persoană de contact:         Victor Scripnic - manager financiar de proiect

Articol adaugat de: Asociația GAL Stâncile Prutului