Anunț de lansare a Concursului ofertelor de preț pentru achiziționarea unui utilaj de separare calibrată a semințelorAnunț de lansare a licitației privind achiziționarea

unui utilaj de separare calibrată a semințelor

SRL „Rairec –Plus”  anunță concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru procurarea unui unui utilaj de separare calibrată a semințelor

Achiziția se realizează în cadrul proiectului  „utilaj pentru separarea calibrată a semințelor”   cofinanțat de către  Grupul de Acțiune Locală „Movila Măgura”  în cadrul proiectului „GAL „Movila Măgura” pentru o dezvoltre rurală continua – ediția 2020”

Pentru realizarea acestui proiect SRL „Rairec Plus” anunță licitație deschisă de selectare a unui furnizor ce va comercializa utilaj de separare calibrată a semințelor

Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în comercializarea utilajului agricol , să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:

Nr.

Denumire produs

Parametrii tehnici

Cantitatea

1

Utilaj pentru separarea calibrată a semințelor

Utilajul pentru curățire și separare calibrată a semințelor separă semințele după greutate și dimensiuni.

Poate fi utilizat la pregătirea semințelor din grâu, orz, ovăs, porumb, pros, floarea soarelui, mazăre, soia și alte culturi boboase.

Capacitatea în regim de calibrare minim 2,5 tone pe oră;

Capacitatea în regim de curățire minim 5 tone pe oră.

1

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informații:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
  2. Detalii despre produs/servicii oferite;
  3. Oferta financiară, care va include prețul. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către GAL;
  4. Termenii de livrare a produsului.

Notă: În cadrul realizării proiectului o parte din fonduri este scutită de achitarea TVA, fapt pentru care se va livra o scrisoare confirmativă de la finanțatorii proiectului.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa harabarc@mail.ru  sau direct la sediul SRL Rairec plus (s. Sărata Veche, r-l Fălești, Republica Moldova)  până la data de 18.10.2020.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 068597191  sau la adresa de e-mail   harabarc@mail.ru

În perioada 2020-2021, Grupul de Acțiune Locală „Movila Măgura” este susținut din sursele Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020, care este implementat cu suportul Uniunii Europene și Polish Aid, în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

Articol adaugat de: Lilia Golovatic