Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea a unui Cuptor patiserie/panificație ZUCCHELLI ROTORFAN 60x80ANUNȚ

de lansare a licitației privind achiziționarea unui

Cuptor patiserie/panificație ZUCCHELLI ROTORFAN 60x80

Societatea cu Răspundere Limitată „VTV-Nord” anunță concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru procurarea unui Cuptor patiserie/panificație ZUCCHELLI ROTORFAN 60x80.

Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Biscuiți la noi acasă”   cofinanțat de către Grupul de Acțiune Locală „Movila Măgura” în cadrul proiectului „GAL „Movila Măgura” pentru o dezvoltre rurală continua – ediția 2020”

Pentru realizarea acestui proiect SRL „VTV-Nord” anunță licitație deschisă de selectare a unui furnizor ce va comercializa Cuptor patiserie/panificație ZUCCHELLI ROTORFAN 60x80

Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în comercializarea cuptoarelor de patiserie/panificație , să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:

  1. Dimeniuni: W 1330 cm x D 2050 cm x H 2330 cm
  2. Putere Electrica: 47 kw
  3. Putere calorica: 55000 kcal
  4. Suprafață de coacere: 8,6 mp
  5. Greutate: 1300 kg

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele informații:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
  2. Oferta financiară, care va include prețul. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către GAL;
  3. Termenii de livrare a produsului.

Notă: În cadrul realizării proiectului o parte din fonduri este scutită de achitarea TVA, fapt pentru care se va livra o scrisoare confirmativă de la finanțatorii proiectului.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa vtvnord.royalbliss@mail.ru  sau direct la sediul SRL „VTV-Nord” (s.Făgădău, r.Fălești) până la data de 28.09.2020.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 060939501 sau la adresa de e-mail   vtvnord.royalbliss@mail.ru

În perioada 2020-2021, Grupul de Acțiune Locală „Movila Măgura” este susținut din sursele Fondului de Dezvoltare Rurală LEADER-UE 2020, care este implementat cu suportul Uniunii Europene și Polish Aid, în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală în Moldova”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partenerul strategic al proiectului este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

Articol adaugat de: Lilia Golovatic