Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea a două monitoare LEDSolidarity Fund PL în Moldova anunță licitație pentru procurarea a două monitoare LED

Toate datele și parametrii tehnici le găsiți atașat aici.

CRITERII DE SELECȚIE  

  • oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț/calitate); 
  • experiență în furnizarea acestui tip de servicii; 
  • disponibilitatea de a presta servicii în termeni restrânși de timp.

OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE VA CONŢINE URMĂTOARELE INFORMAȚII:

  • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
  • Oferta financiară, care va include prețul pentru achiziționarea monitorului led. Prețul va fi indicat în lei, cu aplicarea TVA la cota 20%. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota 20%, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în Lei;
  • Termenii de execuție, cu respectarea perioadei indicate mai sus.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa catalina.rusu@solidarityfund.md sau direct la sediul Solidarity Fund PL în Moldova (str. Sfatul Țării 27, of. 45, Chișinău, Republica Moldova) până pe 10 martie 2020, cu mențiunea „Ofertă Monitoare LED”.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate.
*Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0610 51 115 sau la adresa de e-mail catalina.rusu@solidarityfund.md.

Solidarity Fund PL în Moldova este reprezentanța Solidarity Fund PL – fundație de stat din Polonia înființată de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone. În Republica Moldova activăm începând cu anul 2012, în baza Memorandumului de Înțelegere semnat între Republica Polonă și Republica Moldova. Activitatea noastră este orientată spre crearea sinergiei pentru a sprijini dezvoltarea comunitară, funcționând în baza principiilor de solidaritate și subsidiaritate. Creăm parteneriate locale durabile și dezvoltăm soluții sistemice împreună cu comunitățile rurale și urbane din Moldova. Susținem procesele de dezvoltare locală, aplicând instrumente internaționale, împărtășind experiențele însușite și promovând bunele practici.