Cerere oferte de preţ pentru echipamentAO Media Vest Europa anunţă achiziţionarea prin metoda cererii de oferte a Serviciilor livrare şi instalare a utilajului termoenergetic la Centrul Social “Casa Generaţiilor”,  în comuna Telita, raionul Anenii Noi.

Adresa: str. Mihai Emescu 1, s. Teliţa, raionul Anenii Noi. Numărul de telefon: 026531217. Adresa de e-mail a autoritătii contractante: mediavesteuropa@mail.ru

Cumpărătorul invită operatorii economici interesati, care îi pot satisface necesitătile, să participe la procedura de achizitie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Livrarea şi instalarea utilajului:

2 aparate pentru aier condiţionat, regim de lucru toamnă/iarnă, pentru încăperi cu suprafeţe de pînă la 40 m.p.

1 cazan, pe gaze naturale, regim de lucru: termoficare/apă caldă, de capacitate 28 KW

1 boiler, gaze naturale pentru apă caldă, cu regim de livrare a apei calde concomitent pentru 5 cabine de duş  

Condiţii speciale: Certificat de garanţie pentru utilajul livrat de minimum 5 ani, Clasa- Eficienţă energetică înaltă.

Specificaţii: Proiect scutit de taxa TVA conform Hotărrii de Guvern.

Atentie- Ofertele a fi inaintate la adresa mediavesteuropa@ mail.ru pînă la data de 07 februarie 2020. Ofertele cu pret scutit de TVA!!!!

Articol adaugat de: Rodica Russu