CERERE DE OFERTE ECHIPAMENT TERMOENERGETICAO Media Vest Europa anunta achizitionarea prin metoda cererii de oferte a Serviciilor livrare si instalare utilaj termoenergetic la Centrul Social “Casa Generatiilor”  in comuna Telita.

 Adresa: str. Mihai Emescu 1, s. Telita, raionul Anenii Noi. Numărul de telefon: 026531217. Adresa de e-mail si de internet a autoritătii contractante: mediavesteuropa@mail.ru

Cumpărătorul invită operatorii economici interesati, care îi pot satisface necesitătile, să participe la procedura de achizitie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Livrarea si instalarea:

2 aparate pentru aer conditionat regim toamna/iarna pentru incaperi cu suprafete de pana la 40 m.p.

1 cazan, pe gaze naturale, regim de lucru: termoficare/apa calda, de capacitate 28 KW

1 boiler, gaze naturale pentru apa calda, pentru 5 cabine dus, concomitent  

Conditii speciale: Certificat de garantie pentru utilaj de minimum 5 ani, Clasa- Eficienta energetica inalta.

Specificatii: Proiect scutit de taxa TVA conform Hotararii Guvrenului.

Atentie- Ofertele a fi inaintate la adresa mediavesteuropa@ mail.ru pana la data de 07 faebruarie 2020. Ofertele cu preturi scutite de TVA!!!!

Articol adaugat de: Rodica Russu