Achiziție bunuri, Contractare Servicii

Filtru
Titlul Articolului Data publicării Autor
Achizitia prin cerere de cotatii a mobilierului 16/05/2023 Adaugat de Vitalie Colun
Achizitia prin cerere de cotatii a bunurilor, materiale didactice (instrumente muzicale, inventar sportiv, planșe și auxiliare curriculare) 16/05/2023 Adaugat de Vitalie Colun
Termen extins! Centrul Media pentru Tneri procurară echipament tehnic pentru dotarea a patru Media Cluburi pentru tineri 16/05/2023 Adaugat de Veronica Boboc
 Cerere oferte de preț privind achiziționarea de echipament IT 16/05/2023 Adaugat de Irina Bejan
Cerere de exprimare a interesului: Elaborarea unui ghid de creare a evaluărilor digitale la specialitățile Învățământ primar și Educație timpurie 16/05/2023 Adaugat de Evgheni Pîrvan
Cerere de exprimare a interesului: Instruirea cadrelor didactice privind utilizarea platformelor digitale Moodle, My Test în evaluarea rezultatelor școlare 16/05/2023 Adaugat de Evgheni Pîrvan
AO Clubul Femeilor „Inspirație” solicită oferte de bunuri și servicii. 15/05/2023 Adaugat de Rodica Buzila
Selectarea unei companii pentru livrarea serviciilor de instruire a reprezentanților APL (inclusiv consilieri locali) din Regiunea de Dezvoltare Nord 15/05/2023 Adaugat de ProCoRe
Solicitare ofertă de preț pentru servicii de cazare, alimentare și sală de training 15/05/2023 Adaugat de Centrul Contact
Concurs de solicitare al ofertelor de prețuri pentru servicii de cazare, alimentare și sală de training 15/05/2023 Adaugat de Centrul Contact
Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina anunță concurs repetat de oferte de prețuri pentru elaborarea strategiei de comunicare sensibilă la gen și dizabilitate și a planului de implementare a acesteia pentru 3 ani 14/05/2023 Adaugat de ASCHF din Peresecina
I.P. „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului” solicită oferte de prețuri pentru organizarea unei mese rotunde tehnologice pentru mediul de afaceri în vederea demonstrării noilor tehnologii în sectorul de refrigerare și aer con 14/05/2023 Adaugat de UIPM
IP Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie ”Nicolae Testemitanu” anunta concurs pentru contractarea unui expert național pentru Elaborarea Curriculum-ului bazat pe cercetare la disciplina  „Adaptarea la schimbările climatice” 14/05/2023 Adaugat de Snejana Balan
IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemitanu”anuntă concurs pentru contractarea unui expert național pentru actualizarea planului de învățământ la Programul de studii integrate Medicină conform corespunderii acestuia standardelor 14/05/2023 Adaugat de Snejana Balan
A.O. „HELP” anunță concurs pentru selectarea unei Companii IT 13/05/2023 Adaugat de Aliona Cenusa
Concurs de oferte pentru procurarea echipamentelor, utilajelor, obiectelor de mică valoare și scurtă durată 13/05/2023 Adaugat de Centrul pentru Educatie Antreprenoriala si Asistenta in Afaceri
Laolaltă anunță concurs de selectare a unui prestator de servicii de deservire a participanților pentru o serie de traininguri 12/05/2023 Adaugat de AO Laolaltă
AO EDUCAT (TEKEDU) invită companiile interesate să prezinte oferta financiară pentru servicii cazare, alimentare, arendă sală de training 12/05/2023 Adaugat de Irina Oala
Contractarea serviciilor de catering pentru tabara de vară pentru copii 12/05/2023 Adaugat de Echipa CIDSR
People in Need is announcing Framework Tender for Provision of Legal Services 12/05/2023 Adaugat de People in Need Moldova
Invitație la concurs pentru achiziționarea bunurilor prin metoda cererii ofertelor de prețuri 12/05/2023 Adaugat de Aliona Cenusa
AO Nord Press Club angajează un expert în domeniul - jurnalism de investigație 11/05/2023 Adaugat de Viorica Bugulean
Tender no. 83438776 Onsite event management during “Moldova Digital Summit 2023” 11/05/2023 Adaugat de GIZ Moldova
Tender no. 83435957 Organization of anti-corruption information campaign for the refugees from Ukraine 11/05/2023 Adaugat de GIZ Moldova
Asociatia Obsteasca HOMECARE anunta concurs repetat pentru procurarea unui autoturism 11/05/2023 Adaugat de Tamara Adasan
USAID MISRA Request for Proposal (RfP-MISRA-017) for Workshops on open banking API standard framework and implementation guidelines 11/05/2023 Adaugat de Adrian Prozorovschi
AO Nord Press Club angajează un expert în domeniul NewMedia 11/05/2023 Adaugat de Viorica Bugulean
Invitație de participare la desfășurarea unei campanii de conștientizare în vederea sporirii vizibilității activităților Proiectului MOVE IT Like Lublin 11/05/2023 Adaugat de MILL Project
Achiziție de servicii de organizare a atelierelor demonstrativ - educative  10/05/2023 Adaugat de The Moldova Project
Tender no. 83438647 Assessment of the local development strategy frameworks of Soroca and Comrat 10/05/2023 Adaugat de GIZ Moldova
Request for Expressions of Interest (Consulting Services – Firms Selection) Consulting Services for the Design, Development, Configuration and Deployment of the e-Consulate Information System 10/05/2023 Adaugat de EGovernmentCenter Moldova
UNICEF LRFQ-2023-9182471, Air conditioning equipment for 38 locations, with installation services 10/05/2023 Adaugat de UNICEF Moldova
UNICEF LRFQ-2023-9182469, Video surveillance equipment for 50 locations, without installation service 10/05/2023 Adaugat de UNICEF Moldova
Termen extins: Contractarea unei companii locale specializate în servicii de dezvoltare software în cadrul proiectului „Creșterea gradului de conștientizare a publicului și dezvoltarea soluțiilor digitale care vizează consolidarea statului de drept și com 10/05/2023 Adaugat de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției
Cerere de exprimare a interesului: Elaborarea suportului de curs „Didactica educației pentru limbaj și comunicare”, specialitatea Educație timpurie, Calificarea Educator 10/05/2023 Adaugat de Evgheni Pîrvan
Cerere de exprimare a interesului: Elaborarea suportului de curs „Didactica educației plastice în instituțiile preșcolare”, specialitatea Educație Timpurie, Calificarea Educator 10/05/2023 Adaugat de Evgheni Pîrvan
Cerere de exprimare a interesului: Elaborarea suportului de curs „Didactica preșcolară I”, specialitatea 11210 Educație timpurie, Calificarea Educator 10/05/2023 Adaugat de Evgheni Pîrvan
Termen extins AO Servicii Sociale Durabile anunță concurs pentru contractarea unui consultant în educație incluzivă 10/05/2023 Adaugat de Cristina Digori
Cerere de exprimare a interesului: Instruirea cadrelor didactice în dezvoltarea abilităților de realizare a planului de dezvoltare personală 10/05/2023 Adaugat de Evgheni Pîrvan
AO Nord Press Club angajează expert în domeniul comunicării corporative 09/05/2023 Adaugat de Viorica Bugulean
Cerere de exprimare a interesului: Consultant individual pentru Elaborarea suportului de curs la „Didactica educației plastice”, specialitatea 11310 Învățământ primar, Calificarea Învățător 10/05/2023 Adaugat de Evgheni Pîrvan
Cerere de exprimare a interesului: Elaborarea suportului de curs „Teoria educației”, specialitatea 11310 Învățământ primar, Calificarea Învățător 10/05/2023 Adaugat de Evgheni Pîrvan
AO Nord Press Club angajează expert fundraising 09/05/2023 Adaugat de Viorica Bugulean
Tender no. 83438375 for contracting a short-term expert to provide support in the field of strategic communication and content development 09/05/2023 Adaugat de GIZ Moldova
Tender no. 83438374 Consultancy pool of experts in the field of public service improvement 09/05/2023 Adaugat de GIZ Moldova
Tender no. 83436417 (re-advertisement) Development services of the new version of the National Integrity Authority website 09/05/2023 Adaugat de GIZ Moldova
Tender no. 83438226 Development of an interactive map of industrial platforms with virtual tours 08/05/2023 Adaugat de GIZ Moldova
Fundația de Binefacere Caritas Moldova solicită oferte de preț de la companii/furnizori de servicii crearea dublaj audio video RO si RU (proiect: Catholic Mental Health Ministry Moldova) 08/05/2023 Adaugat de Secretariat Caritas MD
Achiziție de servicii de consultanță pentru instruirea privind managementul dezvoltării personale și profesionale a cadrelor didactice 09/05/2023 Adaugat de Evgheni Pîrvan
Cerere de exprimare a interesului: Servicii de consultanță pentru instruirea cadrelor didactice privind dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă cu părinții și comunitatea 07/05/2023 Adaugat de Evgheni Pîrvan