Cerere de oferte a prețurilor pentru servicii de traducere scrisă

COP 9 din 17.02.2021

Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru servicii de traducere scrisă.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri pentru servicii de traducere a textelor scrise în domeniile prioritare ale Asociației.

Servicii de traducere scrisă se solicită pentru următoarele limbi:

 • Română-Engleză
 • Engleză-Română
 • Română-Rusă
 • Rusă-Română
 • Rusă-Engleză
 • Engleză-Rusă

Specificul materialelor care vor fi înaintate spre traducere: articole tematice, comunicate de presă, apeluri, rapoarte și studii tematice, rapoarte de monitorizare, materialele dosarelor deținute în procedură civilă și penală, etc. Terminologia utilizată din domeniul: juridic, electoral, educație civică, drepturile omului etc.

* Toate publicațiile Asociației sunt disponibile pe următoarea adresă: www.promolex.md. Ofertanții interesați pot face cunoștință cu specificul și limbajul utilizat de către Asociație.

Asociația Promo-LEX va încheia contracte de prestări servicii cu persoane fizice sau juridice care vor efectua traduceri scrise la solicitare, reieșind din necesitățile Asociației.

Durata contractului  – 1 an.

Cerințe față de ofertanți:

 • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor pentru care se propune oferta: ortografie, stilistică, morfologie etc.;
 • Cunoașterea terminologiei în domeniile: drepturile omului, electoral, educație civică etc.;
 • Experiență relevantă de lucru;
 • Experiența de traducere în domeniile juridic, drepturile omului, electoral va constitui un avantaj;
 • Disponibilitatea de a presta servicii de traducere în termeni restrânși de timp.

Ofertanți eligibili:

În calitate de ofertanți pot aplica persoane fizice și juridice din Republica Moldova.

Oferta va include:

 • Pentru persoane fizice – CV actualizat cu indicarea experienței și expertizei relevante;
 • Pentru persoane juridice – Certificat de Înregistrare sau Licență și Profilul companiei;
 • Două referințe (persoane fizice sau juridice) care pot confirma expertiza și care au beneficiat de serviciile ofertantului;
 • Referințe la lucrări executate (link-uri la publicații redactate);
 • Oferta financiară în MDL.

Oferta financiară trebuie să fie prezentată după modelul următor:

 

 

Limba

Preț Volum de lucru
Preț pentru 1 pagină/regim normal/MDL, TVA 0% Preț pentru 1 pagină/regim normal/MDL, TVA 20% Preț pentru 1 pagină/regim de urgență, zile de odihnă/MDL, TVA 0% Preț pentru 1 pagină/regim de urgență, zile de odihnă/MDL, TVA 20% Nr. de pagini în regim normal/pe zi Nr. de pagini în regim de urgență, zi de odihnă/pe zi
Română-Engleză            
Engleză-Română            
Română-Rusă            
Rusă-Română            
Rusă-Engleză            
Engleză-Rusă            
 • 1 pagină = 1800 caractere fără spații (calculele se fac din varianta inițială a documentului).
 • Pentru persoane fizice prețul (brut) trebuie să includă toate taxele, după cum urmează: 24% asigurarea socială (fondul social și fondul de pensii), 9% asigurarea medicală, 12% impozitul pe venit.
 • Persoanele juridice vor completa tabelul de mai sus incluzând atât prețul cu TVA inclus, cât și prețul la cota TVA 0%. Companiile care nu sunt plătitoare de TVA vor menționa acest fapt în ofertă.
 • Este posibilă depunerea ofertei pentru toate limbile solicitate sau, după caz, doar pentru 1-2 limbi (ex. doar pentru RO-ENG; doar pentru RO-ENG și ENG-RO; sau doar pentru RO-RU, etc.) în dependență de calificarea și disponibilitatea ofertantului.

Alte cerințe:

 • În cazul în care serviciile propuse în ofertă urmează a fi livrate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs într-o singură Ofertă, acest fapt trebuie indicat expres în ofertă. În așa caz, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente, indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte.

Oferta mai trebuie să includă:

 • Datele de contact ale ofertantului;
 • Persoana de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei (pentru persoane juridice);
 • Semnătura persoanei autorizate (pentru persoane juridice);
 • Opțional – ștampila umedă a companiei (pentru persoane juridice).

Oferta trebuie expediată la adresa de e-mail:  tender@promolex.md  cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servicii de traducere scrisă”.

Data limită de depunere a ofertelor este 2 martie 2021, ora locală 18:00.

Evaluarea ofertelor se va efectua în 2 etape:

1) La prima etapă, Ofertele vor fi analizate sub aspectul corespunderii cu cerințele stipulate în anunț. Criterii de evaluare: calificarea ofertantului; experiență relevantă; oferta financiară reflectă expertiza ofertantului și este competitivă.

2) Ofertanții pre-selectați vor fi contactați și invitați la cea de-a doua etapă. Cea de-a doua etapă va consta în proba scrisă (ofertanții vor fi invitați să efectueze traducerea unui text scris cu volum de aproximativ 0,5-1 pagină).

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

 

Pentru informații suplimentare, contactați:
Marina Bejenari, Asistentă de Program,
GSM:  068008319, e-mail: marina.bejenari@promolex.md


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.